Sporg eksperten:   70 70 20 52
Aben: Mandag - fredag 08:00 - 16:00
INDKOBSKURV
DU HAR 0 VARER I DIN KURV
SE INDKOBSKURV
Daglige forsendelse Kredit til din virksomhed
Forside > Advarselsskilte
Advarselsskilte
    
Eksplosionsfare åben ild
Stk
Kr. 49,00
Eksplosionsfare zone
Stk
Kr. 28,00
Eksplosionsfare zone 2
Stk
Kr. 49,00
Eksplosionsfare zone 22
Stk
Kr. 49,00
Eksplosionsfare zone 21
Stk
Kr. 49,00
Eksplosionsfare zone 1
Stk
Kr. 49,00
Eksplosionsfare zone 0
Stk
Kr. 49,00
Eksplosionsfare zone 20
Stk
Kr. 49,00
    
Advarselsskilte

ATEX skilte


ATEX står for ATmospheres EXplosibles, og ATEX-direktivet omfatter alle virksomheder med eksplosionsfarlige områder – det vil sige områder med brændbart stof som gasser/gasturbiner, brændbare væsker og støv. Eksempler på sådanne virksomheder er landbrug, farve- og lakfabrikker, medicinalindustri eller brødfabrikker/bagerier med melsiloer.

ATEX-direktivet dækker over alle EU-lande og beskriver hvilke krav til udstyr og arbejdsmiljø, der foreligger på arbejdspladser med eksplosive atmosfæriske områder. I Danmark administreres direktivet af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosive atmosfærer stiller en række krav til virksomheder, som har eller kan skabe eksplosive atmosfærer. Disse krav lyder for eksempel på klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder, skærpelser af krav til udstyr, instruktion og kvalifikation af medarbejderne med hensyn til eksplosionsbeskyttelse, udarbejdelse af skriftlige instrukser, med mere. Overholdes ATEX-direktivet ikke, kan dette få vidtgående konsekvenser for virksomheden. Som virksomhedsejer har man selv ansvaret for at få foretaget en korrekt vurdering og klassificering af eksplosionsrisici. 
Har man ikke erfaring med dette, bør man derfor søge professionel rådgivning.

I tråd med ovenstående skal indgange til eksplosionsfarlige områder og zoner markeres med ATEX advarselsskilte. Som ATEX-skiltene antyder, klassificeres eksplosionsfarlige områder i følgende seks zoner:
 
Zone 0: Areal hvor der ofte, i lange perioder eller permanent forekommer eksplosiv atmosfære bestående af gasser, dampe eller tåge.
 
Zone 1: Areal hvor det kan forventes, at der ved normal drift af og til forekommer eksplosiv atmosfære bestående af gasser, dampe eller tåge.
 
Zone 2: Areal hvor det ikke eller kun i korte perioder kan forventes, at der forekommer eksplosiv atmosfære bestående af gasser, dampe eller tåge.
 
Zone 20: Areal hvor der ofte, i lange perioder eller permanent forekommer eksplosiv atmosfære i form af brændbart støv i luft.
 
Zone 21: Areal hvor det kan forventes, at der ved normal drift af og til forekommer eksplosiv atmosfære i form af brændbart støv i luft.
 
Zone 22: Areal hvor det ikke eller kun i korte perioder kan forventes, at der forekommer eksplosiv atmosfære i form af brændbart støv i luft.
 
Afgrænsningen af disse zoner er lovpligtig, men også nødvendig, hvis de betingelser, som foreligger indenfor den enkelte zone, skal opfyldes.

Kort og godt nedenfor:
Hvad er ATEX?
ATEX er en forkortelse af "ATmosphère EXplosif" og det handler om sikringssystemer og sikkerhedsmateriel der bruges til eksplosionsfarlig atmosfære (gas eller støv). Alt sammen også kaldt ”ATEX direktivet”.
ATEX direktiv gælder for alle lande i Europa under EU, herunder også Danmark og omhandler EX ventilatorer, og udstyr, der benyttes i områder med eksplosive atmosfærer.
ATEX stiller blandt andet disse krav til dig: Zoneplan, ATEX sikringsdokument, trænning af medarbejderne, krav til EX produkter.

Hvad handler ATEX om?
I områder hvor der er eksplosionsfarlig atmosfære, er der brug for korrekt og sikre ventilations anlæg, der sikkert kan transportere den eksplosionsfarlige luft. ATEX direktivet stiller kravene til disse ventilationsanlæg og producenterne bliver blandt andet ATEX certificeret til at fremstille korrekte ventilatorer. 
Også service og reperationer er blevet op til producenten, der skal være certificerede for, at kunne udfører dette.

Hvem er ansvarlig for at ATEX direktivet overholdes?
Producenten af dit ATEX ventilation, har ansvaret for anlægget, mens det er dig som virksomhedsejer, der har ansvaret for at lave den korrekte risikovurdering til at bestemme blandet risiko zone og kategori. Har du ikke erfaring med dette, bør du søge professionel rådgivning. 

Eksplosionsfarlig atmosfære Tilstedeværelse af gasser og dampe Tilstedeværelse af støv
Permanent, eller i lange perioder. Zone 0 Zone 20
Sandsynlig under normal drift. Zone 1 Zone 21
Af og til og kun af kort varighed. Zone 2 Zone 22